【MWC2019-在现场】中兴Axon 10 Pro上手体验

栏目:MWC| 内容简介 | 标签:MWC2019MWC中兴Axon 10 ProAxon手机

商用5G正式现身,中兴Axon 10 Pro亮点颇多